Convocatòria Assemblea General any 2010

Convocatòria Assemblea General any 2010
Divendres 26 de novembre a les 20 en primera convocatòria i a les 20:30 en segona convocatòria.
Lloc: Bar dels Pitufos (restaurant La Parrilla)
c/ Serra Perenxisa, 6 (urb. L’Horta)

Ordre del dia:
Informe-resum de les activitats realitzades any 2010.
Informació sobre nova etapa revista “Sense el rellotge”
Altes i baixes de socis
Balanç econòmic.
Presentació del pressupost per a l’any 2011
Proposta activitats any 2011
Altres qüestions

El President
Antoni Torreño

Deixa un comentari