Visita al Museu Comarcal de l’Horta Sud “Josep Ferris” dissabte 1 de febrer

Dissabte 1 de febrer

Eixida a les 9 de matí des de la Plaça Xúquer, a peu o en bicicleta. El Museu ens proporciona un lloc per guardar les bicicletes mentre fem la visita.

Arribada a Torrent a les 10. Esmorzar

11 h. Visita guiada al Museu Comarcal de l’Horta Sud “Josep Ferris March”
13:30 Arribada a Paiporta.

El Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March és un centre de conservació, difusió, investigació i exposició del patrimoni cultural de la comarca, implicat en la dinamització social i cultural del seu territori, en base a aquells elements que històricament han definit la personalitat de l’Horta Sud i constitueixen els seus senyals d’identitat.

El museu es troba instal·lat en ca l’Estudiant de Boqueta, una antiga casa de llauradors construïda durant la primera dècada del segle XX. La visita a l’exposició permanent ens permet conèixer les formes de vida d’una família de la comarca que com era freqüent dins el context de la societat preindustrial, en la majoria dels casos obtenien els seus recursos del treball de la terra.
Aquesta visita es completa amb altres activitats que periòdicament ofereix el museu relacionades amb un coneixement directe del territori i d’alguns aspectes més concrets que aprofundeixen sobre els continguts de l’exposició permanent.

 


Patrimoni comarcal

El patrimoni cultural està format pel conjunt de béns mobles i immobles, materials i immaterials, que són producte d’una col·lectivitat humana que viu en un espai i en un moment de la història concrets. Per tant, el seu concepte ha anat evolucionant des dels edificis monumentals i significatius, com ara castells, palaus, monestirs i esglésies i els seus tresors artístics que contenen, els jaciments arqueològics i les seues troballes, fins comprendre aquelles manifestacions més quotidianes, com ara l’arquitectura popular, eines agrícoles, festes, tradicions, que integren el que es coneix com a patrimoni etnològic, i fins i tot els primers testimonis materials de la societat industrial, com ara estacions de ferrocarril, ponts, indústries, motors de reg, fumerals de rajola, que conformen l’anomenat patrimoni industrial.

L’Horta Sud ha estat històricament un territori molt dinàmic, per la qual cosa ha produït una gran diversitat de béns patrimonials que es conserven al seu entorn. Potser aquesta proximitat els reste la importància que mereixen, moltes vegades pel desconeixement dels seus valors culturals. Per tant, el seu coneixement és fonamental per a poder aconseguir la seua revalorització per part de la societat, i d’aquesta manera garantir la seua conservació per a les generacions que ens han de succedir en el temps.
 
Segons els seus estatuts que regeixen el Consorci per a l’Administració i Gestió del Museu Comarcal de l’Horta Sud, desenvolupats mitjançant el reglament de règim intern, el museu realitza les següents funcions:

  • Vetllar per la recerca, conservació, difusió i restitució del patrimoni cultural de l’Horta Sud.
  • Assessorar els Ajuntaments que formen part de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud que ho sol·liciten sobre la recerca, conservació, difusió i restitució del patrimoni cultural de la comarca.
  • Col·laborar amb l’Administració Autonòmica Valenciana, que té transferides les competències en matèria de patrimoni cultural en les seues tasques de conservació, difusió i restitució del patrimoni cultural de l’Horta Sud.

Si voleu més informació sobre el Museu Comarcal podeu visitar el seu web:  http://www.museuhortasud.com/

La visita és gratuïta. Cal reservar per fer una previsió del nombre de persones i organitzar la visita.
Per fer la reserva cal que envieu un correu electrònic a elbarranc@elbarranc.net .


Deixa un comentari